ბიოლოგიური უსაფრთხოება სამუშაო ადგილზე

December 30, 2019

 

ტრენინგი "ბიოლოგიური უსაფრთხოება სამუშაო სივრცეში"

 

 

კურსის ხანგრძლივობა: 8 საათი

 

 

კურსი განკუთვნილია:

 

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებისთვის, ასევე ხელმძღვანელი რგოლის ნებისმიერი წარმომადგენლისა და ყველა იმ პირისთვის ვინც ჩართულია შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მართვაში ან დაინტერესებულია სამუშაო სივრცეში არსებული ბიოლოგიური საფრთხეების იდენტიფიცირებით და მათზე პრევენციული ღონისძიებების გატარებით.

 

 

 

კურსის მოსალოდნელი შედეგი:

 

კურსის გავლის შემდეგ დამსწრეები მიიღებენ ცოდნას სამუშაო სივრცეში არსებული ან მოსალოდნელი ბიოლოგიური საფრთხის იდენტიფიცირებასთან დაკავშირებით. ასევე შეისწავლიან ბიოლოგიური საფრთხიდან მომდინარე რისკებზე პრევენციული ღონისძიებები გატარების მეთოდებსა და საშუალებებს. წარმოდგენილი იქნება საკანონმდებლო მოთხოვნები. კურსის ფარგლებში ტარდება პრაქტიკული ნაწილი ბიოლოგიური საფრთხის იდენტიფიცირების, რისკის ანალიზი შეფასების და მათზე პრევენციული ღონისძიებების გატარების უნარ-ჩვევების გამოსამუშავებლად.

 

 

 

კურსის საფასური ერთ მსემენელზე: 127 ლარი

(ჩვენი კურსდამთავრებულებისთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება)

 

 

კურსის ჩატარების ადგილმდებარეობა: ანა პოლიტკო

 

ვსკაიას #4.

 

 

კურსის ჩატარების თარიღები: 16 და 17 იანვარი.

ყოველდღიურად ჩატარდება 4 საათი. 09:00-იდან 13:30-მდე.

 

 

 

საკონტაკოტ ინფორმაცია:

 

GeoOSH@gmail.com

 

577-044-802

 

www.OSHAcademy.ge

 

 

Please reload

ახალი ამბები
Please reload