შრომის უსაფრთხოება სამედიცინო სფეროში

December 25, 2019

 

 

 

ტრენინგი "შრომის უსაფრთხოება სამედიცინო სფეროში"

 

 

კურსის ხანგრძლივობა: 8 საათი

 

 

 

კურსი განკუთვნილია:

 

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებისთვის, ასევე სამედიცინო სფეროში დაკავებულ ხელმძღვანელი რგოლის ნებისმიერი წარმომადგენლისა და ყველა იმ პირისთვის ვინც ჩართულია სამედიცინო სფეროს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მართვაში. კურსი ასევე მნიშვნელოვანია ყველა იმ პირისთვის ვინც დაინტერესებულია სამედიცინო სფეროში სამუშაო სივრცეში არსებული საფრთხეების იდენტიფიცირებით და მათზე პრევენციული ღონისძიებების გატარებით.

 

 

კურსის მოსალოდნელი შედეგი:

 

კურსის გავლის შემდეგ დამსწრეები მიიღებენ ცოდნას სამუშაო საედიცინო სფეროში არსებული საფრთხეების შესსახებ ასევე მათ იდენტიფიცირებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. შეისწავლიან სამედიცინო სფეროში არსებულ საფრთხიდან მომდინარე რისკებზე პრევენციული ღონისძიებები გატარების მეთოდებსა და საშუალებებს. გაეცნობიან სამედიცინო სფეროში შრომის უსაფრთხოების მარეგულირებელ საკანონმდებლო აქტებს. გაეცნობიან სამედიცინო სფეროში შრომის უსაფრთხოების კუთხით გამოყენებულ საერთაშორისო სტანდარტებს და არსებულ პრაქტიკას. კურსის ფარგლებში ტარდება პრაქტიკული სავარჯიშოები სამედიცინო სფეროში არსებული საფრთხეების იდენტიფიცირების, რისკის ანალიზი შეფასების და მათზე პრევენციული ღონისძიებების გატარების უნარ-ჩვევების გამოსამუშავებლად.

 

კურსის საფასური ერთ მსემენელზე: 127 ლარი

(ჩვენი კურსდამთავრებულებისთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება)

 

კურსის ჩატარების ადგილმდებარეობა: ანა პოლიტკოვსკაიას #4.

 

კურსის ჩატარების თარიღები:

22 და 23 იანვარი. ყოველდღე ჩატარდება 4 საათი, 09:00-იდან 13:30-მდე.

Please reload

ახალი ამბები
Please reload