მიკროკლიმატის და ფიზიკური ფაქტორების გაზომვის სპეციალისტის კურსი

 

მიკროკლიმატის და ფიზიკური ფაქტორების გაზომვების სპეციალისტის კურსი

 

 

კურსის ხანგრძლივობა: 16 საათი

 

 

 

კურსი განკუთვნილია:

 

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებისთვის, მიკროკლიმატის და ფიზიკური ფაქტორების გაზმომვით დაკავებული სპეციალისტებისთვის. ასევე ხელმძღვანელი რგოლის ნებისმიერი წარმომადგენლისა და ყველა იმ პირისთვის ვინც ჩართულია შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მართვაში.

 

 

კურსის მოსალოდნელი შედეგი:

 

კურსის გავლის შემდეგ დამსწრეები მიიღებენ ცოდნას მიკროკლიმატის და ფიზიკური ფაქტორების გაზომვების ჩატარების მნიშნველობაზე, საკანონმდებლო მოთხოვნებზე ასევე მიკროკლიმატის და ფიზიკური ფაქტორების გაზომვების დაგეგმვისა და ორგანიზების შესახებ. კურსის ფარგლებში ტარდება პრაქტიკული ნაწილი გაზომვების სპეციალისტის უნარ-ჩვევების გამოსამუშავებლად.

 

 

 

კურსის საფასური ერთ მსემენელზე: 127 ლარი (ჩვენი კურსდამთავრებულებისთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება)

 

კურსის ჩატარების ადგილმდებარეობა: ანა პოლიტკოვსკაიას #4.

 

კურსის ჩატარების თარიღები: 11 და 12 იანვარი. დღეში ჩატარედება 8 საათი 10:00-იდან 18:00-მდე.

 

 

 

საკონტაკოტ ინფორმაცია:

 

GeoOSH@gmail.com

 

577-044-802

 

www.OSHAcademy.ge

 

 

Please reload

ახალი ამბები
Please reload