სურსათის უვნებლობა და კვებითი ობიექტების უსაფრთხოება

December 27, 2019

 

 

ტრენინგი "სურსათის უვნებლობა და კვებითი ობიექტების უსაფრთხოება"

კურსის ხანგრძლივობა: 8 საათი

კურსი განკუთვნილია:


შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებისთვის, ასევე ხელმძღვანელი რგოლის ნებისმიერი წარმომადგენლისა და ყველა იმ პირისთვის ვინც ჩართულია შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მართვაში ან დაინტერესებულია კვებით ობიექტებზე საფრთხეების იდენტიფიცირებით და მათზე პრევენციული ღონისძიებების გატარებით.

კურსის მოსალოდნელი შედეგი:


კურსის გავლის შემდეგ დამსწრეები მიიღებენ ცოდნას კვებით ობიექტებზე არსებულ საფრთხეების იდენტიფიცირებასთან დაკავშირებით. ასევე შეისწავლიან საფრთხიდან მომდინარე რისკებზე პრევენციული ღონისძიებები გატარების მეთოდებსა და საშუალებებს. წარმოდგენილი იქნება საკანონმდებლო მოთხოვნები. კურსის ფარგლებში ტარდება პრაქტიკული ნაწილი საფრთხის იდენტიფიცირების, რისკის ანალიზი შეფასების და მათზე პრევენციული ღონისძიებების გატარების უნარ-ჩვევების გამოსამუშავებლად.

კურსის საფასური ერთ მსემენელზე: 127 ლარი

(ჩვენი კურსდამთავრებულებისთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება)


კურსის ჩატარების ადგილმდებარეობა: ანა პოლიტკოვსკაიას #4.


კურსის ჩატარების თარიღები:

18 იანვარს 15:00-იდან და 19 იანვარს 09:00-იდან დღეში 4 საათი.

საკონტაკოტ ინფორმაცია:
GeoOSH@gmail.com
577-044-802

www.OSHAcademy.ge

Please reload

ახალი ამბები
Please reload