შრომის უსაფრთხოების ტრენინგი

 

შრომის უსაფრთხეობის ტრენინგები

 

ტრენინგები მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ საკანონმდებლო მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად არამედ შრომის უსაფრთხოების სისტემის გააზრებული და სრულფასოვანი დანერგვისთვის. ჩვენ გთავაზობთ თქვენ საჭიროებებზე მორგებულ სატრენინგო გეგმის შედგენას და ასევე დაგეგმილის ეტაპობრივ განხორციელებას.   

Please reload

ახალი ამბები
Please reload