სახელმძღვანელო დოკუმენტაცია

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად ნებისმიერმა ბიზნესმა სპეციფიკის გათვალისწინებით უნდა აწარმოოს შრომის უსაფრთხოების მართვის დოკუმენტაცია. ჩვენი ექსპერტული გამოცდილება საშუალებას აძლევს ჩვენ კლიენტებს აღნიშნული დოკუმენტების არამხოლოდ მომზადებას, არამედ ამ დოკუმენტებში აღწერილი კორპორატიული მოთხოვნების სრულად გააზრებასა და ეფექტურ გამოყენებას.

 

 

Please reload

ახალი ამბები
Please reload