სახელმძღვანელო დოკუმენტაცია


გთავაზობთ შრომის უსაფრთხოების კუთხით ყველა საჭირო დოკუმენტაციის შემუშავებას:

  1. შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკა

  2. შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის სახელმძღვანელო

  3. უფლება-მოვალეობები

  4. თანამდებობრივი ინსტრუქციები

  5. საერთო უსაფრთხოების წესები

  6. რისკების შეფასების დოკუმენტი

  7. საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა

  8. შრომის უსაფრთხოების ჟურნალები

  9. ...

დაინტერესებული პირები დაგვიკავშირდით:

599 708 335

info@oshacademy.ge

ახალი ამბები