მეჯალამბრის უსაფრთხოდ ოპერირების ტრენინგი

 

თუ თქვენი ორგანიზაცია აწარმოებს სამშენებლო და სხვა სამუშაოებს მეჯალამბრის გამოყენებით მაშინ ეს ტრენინგი არის თქვენთვის. იგი განკუთვნილია არა მხოლოდ მეჯალამბრეებისთვის არამედ საქმის მწარმოებლებისთვისაც და ხელმძღვანელი რგოლის ნებისმიერი წევრისთვის. ტრენინგი საშუალებას მისცემს დამსწრეებს გაიგონ რა მოთხოვნები არსებობს აღნიშნულ სამუშაოების უსაფრთხოდ წარმოებასთან დაკავშირებით ასევე შეისწავლიან უსაფრთხოდ ოპერირების წესებს. გაეცნობიან ყველა იმ საფრთხეს რაც არსებობს არსებულ სამუშაოს წარმოებასთან ერთად. დამსწრეები ასევე შეისწავლიან შესაძლეო საგანგებო მდგომარეობებს და საჭირო მოქმედებებს. 

Please reload

ახალი ამბები
Please reload