ახალი ამბები უსაფრთხოებაზე

თუ თქვენი ორგანიზაცია აწარმოებს სამშენებლო და სხვა სამუშაოებს მეჯალამბრის გამოყენებით მაშინ ეს ტრენინგი არის თქვენთვის. იგი განკუთვნილია არა მხოლოდ მეჯალამბრეებისთვის არამედ საქმის მწარმოებლებისთვისაც და ხელმძღვანელი რგოლის ნებისმიერი წევრისთვის. ტრენინგი საშუალებას მი...

კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად ნებისმიერმა ბიზნესმა სპეციფიკის გათვალისწინებით უნდა აწარმოოს შრომის უსაფრთხოების მართვის დოკუმენტაცია. ჩვენი ექსპერტული გამოცდილება საშუალებას აძლევს ჩვენ კლიენტებს აღნიშნული დოკუმენტების არამხოლოდ მომზადებას, არამედ ამ დოკუმენტე...

June 2, 2020

მიუხედავად იმისა თუ რა სპეციფიკა აქვს თქვენს ბიზნესს ჩვენ დაგეხმარებით COVID19--დან დაკავშირებული ყველა საკანონმდებლო მოთხოვნების დაკმაყოფილებაში.  

დარეგისტრირდით რისკების შეფასების სწავლებაზე და ჩვენი ექსპერტები შეგასწავლიან რისკების შეფასებას ნებისმიერ ტიპის ორგანიზაციაში. ტრენინგის შემდეგ თქვენ შეძლებთ შექმნათ სრულყოფილი დოკუმენტი თქვენ ორგანიზაციაში არსებულ საფრთხეებზე, პროფესიულ რისკებზე და გასატარებელ პრევენ...

შრომის უსაფრთხეობის ტრენინგები

ტრენინგები მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ საკანონმდებლო მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად არამედ შრომის უსაფრთხოების სისტემის გააზრებული და სრულფასოვანი დანერგვისთვის. ჩვენ გთავაზობთ თქვენ საჭიროებებზე მორგებულ სატრენინგო გეგმის შედგენას და ასევე დ...

December 30, 2019

ტრენინგი "ბიოლოგიური უსაფრთხოება სამუშაო სივრცეში"

კურსის ხანგრძლივობა: 8 საათი

კურსი განკუთვნილია:

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებისთვის, ასევე ხელმძღვანელი რგოლის ნებისმიერი წარმომადგენლისა და ყველა იმ პირისთვის ვინც ჩართულია შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის...

December 27, 2019

ტრენინგი "სურსათის უვნებლობა და კვებითი ობიექტების უსაფრთხოება"

კურსის ხანგრძლივობა: 8 საათი

კურსი განკუთვნილია:


შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებისთვის, ასევე ხელმძღვანელი რგოლის ნებისმიერი წარმომადგენლისა და ყველა იმ პირისთვის ვინც ჩართულია შრომის უსაფრთხოების და ჯა...

December 25, 2019

 

ტრენინგი "შრომის უსაფრთხოება სამედიცინო სფეროში"

კურსის ხანგრძლივობა: 8 საათი

კურსი განკუთვნილია:

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებისთვის, ასევე სამედიცინო სფეროში დაკავებულ ხელმძღვანელი რგოლის ნებისმიერი წარმომადგენლისა და ყველა იმ პირისთვის ვინც ჩართულია სამედიცინო სფერ...

მიკროკლიმატის და ფიზიკური ფაქტორების გაზომვების სპეციალისტის კურსი

კურსის ხანგრძლივობა: 16 საათი

კურსი განკუთვნილია:

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებისთვის, მიკროკლიმატის და ფიზიკური ფაქტორების გაზმომვით დაკავებული სპეციალისტებისთვის. ასევე ხელმძღვანელი რგოლის ნებისმიერი...

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Classic