კონსულტინგი

                    გააუმჯობესოთ თქვენი ორგანიზაციის ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემა.

 

ჩვენი დახმარებით  შეძლებთ, წარმატებით გაიაროთ შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემის  საერთაშორისო სასერთიფიკაციო აუდიტი, ნებისმიერი მაღალი კომპეტენტურობის მქონე სასერთიფიკაციო ორგანოს მიერ. ყოველივე ანღიშნული გახდის თქვენს ბიზნესს უფრო მდგრადს, დადებითად იმოქმედებს კადრების მოტივაციაზე, პროდუქტიულობაზე,  კომპანიის იმიჯსა და მომგებიანობაზე.​

პროცესის დასაწყებად 1-ლი ნაბიჯი არის შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის განსაზღვრა რისთვისაც ხორციელდება ვიზიტი თქვენი ორგანიზაციის მუშაობის სპეციფიკის, არსებული საფრთხეების და აქედან გამომდინარე რისკების განსაზღვრისთვის. ეს არის ერთდღიანი ვიზიტი რომლის შემდგომაც დამკვეთს წარედგინება შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი. 

 

აღნიშნული ვიზიტის ფასი:

თბილისის მაშტაბით შეადგენს 150 ლარს. 

რეგიონებში 190 ლარს რასაც ემატება ტრანსპორტირების ხარჯი (კილომეტრზე 0.60 თეთრი). 

ვიზიტის დასაგეგმად გთხოვთ შეავსოთ განაცხადი მოთხოვნილი ინფორმაციით.