ცეცხლმაქრების ინსპექტირების ბარათი

გთავაზობთ ცეცხლმაქრების ინსპექტირების ბარათს. ბარათი მაგრდება ცეცხლმაქრზე ზონრით. ბარათი და ცეცხმაქრი ინომრება ერთიდაიგივე ნომრით. ყოველთვიური შემოწმების შემდეგ შემმოწმებელი შემოწმების თვეების მიხედვით აღნიშნავს თავის ინიციალებით მისთვის განკუთვნილ გრაფაში. ინსპექტირებისას ასევე თან უნდა იქონიოთ ცეცხმაქრების შემოწმების კითხვარი და აღრიცხვის ჟურნალი.

ცეცხლმაქრების ინსპექტირების ბარათის ფასი მერყებოს 1-დან 2 ლარამდე და დამოკიდებულია რაოდენობაზე გთხოვთ მიყვეთ ბმულს და შეუკვეთოთ სასურველი რაოდენობა.