საგანგებო სიტუაციების მართვა

 ჩვენ მუდამ ვზრუნავთ, მოვიზიდოთ პროფესიონალი კადრები და განსაკუთრებული უნარ-ჩვევებისა და პოტენციალის მქონე ადამიანები.

 

   შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით, ჩვენ ვიწვევთ კვალიფიციურ, მიზანმიმართულ პროფესიონალებს ვაკანსიის გამოუცხადებლად. გვაცნობეთ დაინტერესების შესახებ და მოგვაწოდეთ საჭირო ინფორმაცია.

       ნებისმიერ ბიზნესსა თუ ორგანიზაციაში ყველაფერი მუდამ გეგმის მიხედვით არ მიმდინარეობს. ყოველთვის უნდა გვქონდეს ანტიკრიზისული გეგმა და ვიყოთ მზად რეაგირებისთვის. მენეჯერები და თანამშრომლები უფრო კომპეტენტურად ახერხებენ, თავი გაართვან კრიზისულ მდგომარეობას, როდესაც  

ორგანიზაციას აქვს ადექვატური, ეფექტური და გავარჯიშებული ანტიკრიზისული სამოქმედო გეგმა.  

            ჩვენ გთავაზობთ, თქვენი ორგანიზაციის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გეგმის და შესაბამისი სახელმძღვანელო დოკუმენტაციის შემუშავებას, ასევე ტრენინგებს და რეგულარულ სავარჯიშოებს.

ტელეფონი: +995 599 708 335       ელ.ფოსტა: info@OSHAcademy.ge

© Copyright 2019 OSH Academy, All rights reserved